India

Mantra meditasjon

May 25, 2022

Mantra meditasjon

Det finnes flere former for meditasjon, en type som jeg er vokst opp med kalles mantra meditasjon i vesten, dvs. at du restituerer samme tekst om og om igjen enten et visst antall ganger eller et visst antall minutter/ timer.

Alle mantraene i hinduismen starter med AUM, det har du kanskje hørt om på yoga trening? Det sies å være universets lyd, her er det mye interessant man kan diskutere. Faktisk er teoriene i gamle vediske skrifter forsket på i nyere tid og blitt bekreftet av NASA og vitenskapsmenn!

En av de sterkeste universalmantraene som finnes er Gayatri mantra: 

 AUM BHOR BHUA SWAHA TATSA VITUR VARE NIYAM BHARGO DE VASYA DHI MAHI DHIO YO NAHA PRACHO DEYAT 

Det normale er 45 minutter en gang i måneden, men tre ganger har jeg arrangert 24 timer meditasjon hjemme hos oss. Da er det åpent hus og vi inviterer venner, bekjente og naboer til å komme sammen og meditere. Det var størst oppslutning i fjor da det kom ca 250 mennesker i løpet av 24 timer! Ytterdøren er ulåst og de som kommer trenger ikke å ringe på, det er rikelig med mat, drikke og frukt og til alle måltider slik at folk bare kan komme og gå slik det passer. En person leder samlingen og det byttes på ca hver time, vi lager en liste over hvem som har hvilken «vakt».

IMG_4399

Natten er naturlig nok tyngst men det er ikke noe problem, da bytter man etter 30 minutter isteden. Avslutningen er ganske høytidelig. Når mange mennesker restituerer det samme mantra, gir det en spirituell energi, som er litt vanskelig å forklare.


Når stemmebåndet uttaler de forskjellige lydene aktiveres chakraene (energipunkter) i kroppen. Mantraene gjør at energien i disse kjertlene blir stimulert. Det er 24 ord i mantraen som frigjør spirituell energi, aktiverer nervene i munnhulen, fjerner negativitet i kroppen og tankemønsteret og viser seg å være en av viktigste versene i hinduismen.

Om maleri

Malt av min 15 år gamle datter