Annet

Yoga - ikke bare trening, men en livsstil

Feb 20, 2022

Yoga - ikke bare trening, men en livsstil

Det første du tenker på er muligens en yoga-time du har vært med på eller hørt om forskjellige øvelser med rare pustelyder på en yogamatte. Kanskje samt litt rare stillinger med kroppen. Klassisk yoga ble oppsummert og kodifisert i Patanjalis verk Yogasutra, skrevet før år 500 (Wikipedia). Innenfor hinduismen finnes mange ulike retninger og former for yoga, mens i vesten kjenner man den moderne formen av det; nemlig å bruke trening og pust for å få bedre velvære og konsentrasjon. Yoga kommer fra Sanskrit, det indo-europeiske urspråket, og betyr å forene. Veldig kort fortalt er yoga å ha en balanse mellom våre fire grunnpillarer/ mål i livet. Disse er omtalt som dharma (plikt eller etikk), artha (velstand, rikdom), kaam (glede, tilfredstillelse) og moksha (søken til frigjørelse fra livets sirkel).

Målet er menneskets fokus og tilstede værelse i nuet, få et balansert liv og et helhetlig perspektiv for en dypere innsikt. Alt dette skal man klare ved å ha gode handlinger (først og fremst ta vare på familien din og for eksempel gjøre din plikt som en god samfunnsborger), ha velstand/suksess uten grådighet og lureri (tjene til livets opphold med ærlig og iherdig innsats), ha glede av det du har i livet, nyte uten sjalusi og være fornøyd og takknemlig for det du har. Det siste målet er å leve på jorden uten å være for knyttet eller ha eierskap til det du eier og menneskene rundt deg - alt skal forlates en dag. Leve livet som en gjest på denne jord, tenke at kroppen er ”et hus” som gir ly til din sjel! For noen vil alt dette være selvfølgeligheter, mens andre vil riste på hodet og le det bort. I hinduismen tror man på at alt dette ikke kan læres i løpet av et menneskeliv, mennesket vil derfor fødes igjen og igjen til sjelen har lært og tiden det tar avhenger av hvor ”lærd” sjelen er. Dette er ikke enkelt å forklare og diskusjonene er og forblir mange og lange, fordi det finnes flere teorier. Jeg skal ikke på noen måte begi meg som noen ekspert på dette område, men har prøvd å forklare det med enkle ord og egne erfaringer. 

Yoga – ikke bare trening, men en livsstil

For meg gjelder dette som en livsstil som gir meg ro og innsikt, uten at jeg bevisst har disse fire målene som påminnelse i dagliglivet. Når din sjel er klar, kommer slike spørsmål i form av undringer og spørsmål mens for andre kan livet fare forbi, uten refleksjon eller reaksjon. For de fleste skjer det en eller annen hendelse som gjør at man skifter retning og får et vendepunkt i livet. Inntil noe slikt inntrer, er det en god start å tenke på yoga som trening og få bedre velvære, harmoni og konsentrasjon. Jeg vil benytte anledningen til å dele arrangementet til den indiske ambassaden. På grunn av ferie, får jeg dessverre ikke vært med i år.