India

Grunnlovsdagen

May 25, 2022

Grunnlovsdagen

Vi er så heldig og feirer to dager i India den ene er frigjøringsdagen 15. august og den andre er grunnlovsdagen 26. januar. Begge er offentlige fridager i India forskjellen er at 15. august feires med skoler og organisasjoner med underholdning, revyer etc mens 26. august er det parader fra forskjellige departement men mest luftfart, marine, forsvar- og politi departement.

india

Siden jeg aldri har fått gleden av å oppleve denne dagen personlig, har jeg lånt et bilde fra Google.

Janagaṇamana-adhināyaka jaya he Bhāratabhāgyavidhātā

Pañjāba Sindhu Gujarāṭa Marāṭhā Drāviḍa Utkala Baṅga

Vindhya Himāchala Yamunā Gaṅgā Ucchalajaladhitaraṅga

Tava śubha nāme jāge, Tava śubha āśiṣa māge,

Gāhe tava jayagāthā

Janagaṇamaṅgaladāyaka jaya he Bhāratabhāgyavidhāta

Jaya he, Jaya he, Jaya he, Jaya Jaya Jaya Jaya he.

Du hersker sinnet til alle mennesker
beskytter av Indias skjebne.
Ditt navn vekker hjertene til Punjab, Sindh,
Gujarat og Maratha,
Av Dravida og Orissa og Bengal;
Det klinger i åsene i Vindhyas og Himalaya,
blander seg i musikken av Yamuna og Ganges og er
sunget av bølger i det Indiske hav.
De ber for dine velsignelser og priser deg.
Oppbygning av alle mennesker hviler i din hånd,
Du beskytter er av Indias skjebne.
 må du alltid seire.

Å oversette denne minner om norsk stil med tolkning av dikt der du brukes om mor India (må du alltid seire). India heter Bharat på indisk, mens India var navnet gitt av engelsk menn.

Jana Gana mana ble skrevet av Nobelsprisvinner Rabindranath Tagore i hans morsmål bengali. Hindi er morsmålet i India og de forskjellige delstatene har eget språk som punjabi i Punjab, Gujrati i Gujrat osv. Nedenfor er en norsk oversettelse av den første av fem strofer i fedre sangen. Den ble vedtatt som nasjonalsang 24 januar 1950, mange tror at den ble sunget første gang under Kong George V´s ( kolonitiden 06.05.1910 – 20.01.1936) besøk til India men det stemmer ikke. Den ble første gang sunget offentlig under samling ved indisk Nasjonal Kongress 27 desember 1911 (partiet som vant Indias frihet).

Og hvis du vil nynne til eller høre den på hindi finnes denne på Youtube:

Jai hind!