Nedenstående alminnelige kjøps- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra:

Masalamagic AS, c/o Masalamagic AS , Oslo, Norge

Dalsveien 57 b, 0775 Oslo, Norge, tlf 90097291

Internett butikk: www.Masalamagic AS, e-post: info@masalamagic.com

Org.nr. 917 210 950

Såfremt det ikke er andre skriftlige avtaler mellom kjøper (heretter kalt Kunden) og Masalamagic AS

Masalamagic AS leverer kun varer i Norge, er det ønske om leveranser til Svalbard, gjelder egne fraktsatser og vilkår.

 1. LEVERANSENS OMFANG
  På nærværende betingelser kjøper Kunden de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden av den tilsendte faktura/følgeseddel, eller som er beskrevet i tilsendt ordrebekreftelse dersom varen er kjøpt via Internett. Alle varer er inklusiv MVA og gavekort kjøpt av Masalamagic er gyldig i 2 år fra utstedt dato.
 2. LEVERINGSTIDSPUNKT OG FRAKT
  I tillegg til oppgitt pris kommer kostnad ved frakt. Dette gjelder KUN hvis ordrebeløpet er under kr. 700,- . Forsendelse av varer skjer med selvstendig befrakter, så som Posten Norge, Bring, Schenker el. Den veiledende leveringstiden er 1-7 arbeidsdager avhenging av valgt forsendelsesmetode og hvor i landet du bor.
 3. RISIKOEN FOR VARENE
  Risikoen for bestilte varer går over til kunde ved mottakelsen av pakken, eller ved avhenting på utleveringspunktet. Unnlater kunden å overta en vare på utleveringspunktet, går risikoen over på kunden når leveringstiden er inne dersom denne er kjent med eller burde være kjent med at varen er stilt til rådighet på leveringsstedet.
 4. REKLAMASJONSPLIKT OVER MANGELFULL ELLER FEILAKTIG LEVERING.
  Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende følgeseddel, må det reklameres innen 5 dager. Ingen varer kan sendes i retur til Masalamagic AS før dette er avtalt med en av våre ansatte. Kommer det varer i retur som det ikke er gjort avtale om, forbeholder Masalamagic AS seg retten til ikke å kreditere disse.
 5. PAKKER SOM IKKE BLIR HENTET
  Det blir belastet kr. 300,- hvis en pakke ikke blir hentet. Dette er for å dekke våre kostnader med pakking, frakt og håndtering. Faktura blir sendt til mottaker av pakken.
 6. ANGRERETTLOVEN
  (Les mer om angrerettloven)
  Angrerettloven gjelder for all handel på Internett. Dette innebærer at du som forbruker kan gå fra avtalen du har med selger dersom du melder fra om dette til selgeren senest 14 dager etter at du mottok varen. Ved retur må vedlagt Angrerettskjema fylles ut. Ta kontakt med info@masalamagic.com
 7. Angreretten gjelder ikke:
  For å påberope at varer lider av feil og/eller mangler, skal kunden ved mottakelse av varen melde om feil eller mangler til Masalamagic.no. Det skal angis hva slags feil eller mangel som påberopes. Innen rimelig tid etter at kunden oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen, (maks 5 dager) må det gis melding til AllergiMat.no.

  1. dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
  2. varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
  3. varer som raskt forringes fysisk.
  4. REKLAMASJONSPLIKT VED FEIL OG MANGLER
 8. Masalamagic AS MANGELSANSVAR
  Masalamagic.no sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis leveransen er mangelfull og de øvrige vilkår i loven er oppfylt kan kunden kreve retting og omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. AllergiMat.no har rett til å tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Masalamagic AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.
 9. ANSVARSBEGRENSNING
  Masalamagic AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.
 10. FORCE MAJEURE
  Masalamagic AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kunden påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, katastrofe, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.
 11. Det er Masalamagic AS´s til enhver tid gjeldende priser som gjelder ved bestilling av varer. I Masalamagic AS’s nettbutikk kan betaling skje via Visa eller Mastercard. FEIL OG PROBLEMER VED BETALING:  Oppstår det problemer, ta kontakt på info@masalamagic.com, eller Tlf +47 90097291 GEBYRER: Det beregnes frakt på forsendelsen. Dette gjelder kun hvis ordrebeløpet er under kr. 700,- . Fraktkostnaden er på kr. 89,- pr. forsendelse. Hvis faktura velges kommer det et fakturagebyr på kr. 49,- pr. ordre.
 12. SALGSPANT
  Masalamagic AS har salgspant i (eiendomsforbehold i) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.
 13. REGISTRERING AV OPPLYSNINGER: Når kunden bestiller varer på Masalamagic AS, registreres de opplysninger kunden har levert inn. Disse opplysningene anvendes således:Adresseinformasjon: Brukes til forsendelses formål i forbindelse med bestilling av varer.
  • Kredittkortinformasjon Visa og MasterCard: Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider med Paypal. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert. Handelen foregår på samme måte som i alle butikker som tilbyr Paypal. Paypal forholder seg også til gjeldende retningslinjer gitt av Paypal Inc.
  • Når du legger en ordre hos oss med ditt kredittkort blir det gjort en autorisasjon på kredittkortet ditt. Dette betyr at vi sjekker at kortet er ekte og at det er dekning på det. Vi gjør så en reservasjon, hvor beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk.
  • Det er først når vi har pakket varene ferdig og har klargjort pakken for forsendelse at pengene blir overført fra ditt kredittkort til oss.
  • Telefon / e-post: brukes til å kontakte kunden i forbindelse med behandling av ordren(e).

  Masalamagic AS gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt de offentlige myndigheter. De data som kunden oppgir ved registrering som ny kunde, betraktes som fortrolige.

  Gyldige betalingstjenester hos www.masalamagic AS er Visa, Mastercard, Maestro samt Vipps og faktura/delbetaling. Kort blir belastet umiddelbart ved kjøp

 14. Alle aktiviteter hos Masalamagic AS registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)
 15. FORBEHOLD
  Masalamagic AS tar forbehold om trykkfeil, prisfeil, mva- og avgiftsendringer samt leveringssvikt. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.
 16. LOVVALG OG VERNETING
  Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.
  Masalamagic ASDalsveien 57 b0775 Oslo
  Tlf: +47 90097291
  Internettbutikk: www.masalamagic.com
  E-post: info@masalamagic.com