Nirupma Kumra STYREMEDLEM
Founder and owner of Masalamagic. Course, quality and concept manager, cookbook author, food blogger and travel manager. 10 years of experience from finance and project management ministries.
Ayush Kumra STYRELEDER
Consultant Analyst at PA Consulting
Bjarne Lervik-Mørck STYREMEDLEM
Mer enn 20 års erfaring fra salgs- og kategoriledelse i store merkevareselskaper som Orkla, TINE, Mondelez og Salmon Brands (SALMA). Jobber nå som salgsdirektør i Norwegian Fish Company
Sunil Kumar Kumra STYREMEDLEM
Dagligleder for Masalamagic AS